KIsah Bahasa Sanggau (Nemula)

KESAH-KESAH BEBASA SANGAU: “NEMULA”


Sanak menyadik di onay pun berada, mula-mula, kita mengucap terima kasih sebangat-bangat ah, serota rasa sukur nang mada bejangkak ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Gosak pada kesempatan tuk, meskipun kita mada dapat beronong muka, mada dapat betukar jantuh, upa jodoh, kita masih dapat “dipadok” oleh-Nya, tau betomu dalam totay urup dan kata-kata.


Selanjut ah, sependa mukak cereta, kula mintak ampunt, mintak maap, mintak rela dan amper-amper gik mintak pulsa, ada beberopay pasal yang nak kula padah. Pertama, kula tuk bukanlah urank yang meher becereta. Entik tongah betomu gala pangan, betukar paham, bedabol kilik kulu, ajom sekali duak sidak becutak: “Bo…apay bah sebonar ah yang dirik kesah tadik tih?”

Keduak, besangkut paut dengan bahasa Sangau kita. Ibarat godankh, elmu penawu kula tuk sajama puwank ah. Awuk bah. Saja bonar am. Mulai dari kata-mengata, tutur-menutur, petatah petitih, peranguh, sampai ke masa alah “bagaimana” koti nulis bahasa Sangau yang baik dan bonar nguna urup latenh. Ji urank-urank yang tawu elmu bahasa, linguistik kalau jom salah nama ah, ada istilah fonem, fonemik, fonetik dlsb. Kula tuk saja ngakuk am, mada betutup mada belinonk: MADA TERETI.

Sebonar ah, bagi sidak-sidak yang paham, ajom masa alah bosar bagaimana koti sebonar ah menulis apaypun jolu sesuai duak bungi ah. Fonegraf-kah nama tih, tok? Ahay…saja mada ngingat ah deh. Tah bonar tah salahkah istilah nyak. (Awuk…perkara ingat-mengingat, entah ngapay tawu molah kula heran selamak tuk. Pituk, entik kula lupa, pesti am ajom ingat. Piak gak sebalik ah, entik kula ajom ingat, sareh am kula lupa. Ngapay, nok?) Jadi, mintak rela kepada gala sanak menyadik yang kalak sekolah dan kuliah bahasa, morik penyompat, morik penawu serota morik pemadahretian. Tuk em kawwaek…sanak menyadik, nyosal gak asa mada bebonar sekolah marik tih. Gala pangan masok kelas, kita encogok di kantik. Kadang ngerabink pagar sekolah. Gala pangan belajar, kita entah konay-konay kah? Lajak ngurat, begaul nogok, main remi bok…

Ketiga, kula nulis tuk gosak banyak hal. Sutik-sutik. Gosak gaok dengan jeman mari’ tih. Tekonang ke roah Inik. Roah sentuwa saja panay becereta. Dah nyak, kula nulis tuk gosak ngerasa piluk campur bahagia. Piluk ngapay? Gosak ada, bangat, urank Sangau yan upa-upa ah ajom bangga bejantuh Sangau. Boleh dipadah urank ulu, udik, kamponk. Seolah-olah, entik tesobut sutik jak em koti bahasa Sangau, harga dirik ah jatuh dari langit, angut di dant obak, dant sapak, nimpak baner, baner cuwak, tegulink pantink sampai ke dasar paronk. Cukup? Penda. Dah jatuh upa piak baka, gala munguk rubuh ngelimun enya…Rabbanalerrr…! Awuk, saja piak am. Saja supan ah bejantuh Sangau.

Ada jerahan kula, duak nyadik, lelaki betinak, pogi ke Jekerta. Pas pulank ke Sangau, kilik kulu magah dirik ah dah jadi anak gaul getoloh. Upa redio yang ajom pas tuning gelumank, sidak ah becutak mamak.
“Gua barusan balik dari Jakarta getolah…seru, fren…!” ji akak ah.
“Eh, elo-elo pada mau tau, nggak? Di sana tuh ya…ne gua bilangin…ada Monas!“ samonkh adik ah.

Togal-togal: “Elo”. Sikit-sikit: “Gua”. Togal-sikit: “Elo”. Sikit-togal: “Gua”.

Nah, pas ari nyak, ada jerahan laink yang empitaw. Enya nyak saja baruk am lopas tengkolanth tulang bences, eh, tulang toman. Dengan rokongk yang masih mada nyaman, enya engkiaw sidak duak nyadik anak gaul getoloh. Samel nunyok muka nang betinak, enyak becutak: “Elo-elo, gua-gua… Elo-elo, gua-gua… tau enggak elo-elo pada, di elo tuh ya…ada guanya gua!” Kekekekekkk…

Maap, bukan kula niat encarut. Pi koti gik am. Entik sidak nyak betaun-taun, upa batu…belumut, upa bosi…betogar, kasa gak am. Nyak bah sidak ke sinun cuma semingu am! Lagak ah kalah-kalah gala artis yang anal nyual aib dirik ah di tipi-tipi. Gaya ah kalah-kalah gala pejabat yang malah pojam mata ngeliat jalan belubank, baruk encolak pocut ah pas ninga bereta nyaman: "Proyek!”

Piak gak pas betomu mantan di megamol pentanak, eh, Pontianak. (Sssst…bayah madah perinuk kula ngah?!) Jadi, pas ketomu mantan nyak, tontulah sikit bangat ada perasa gaok berkegaokan. Ehemmm…Upa Sri Rama betomu Dewi Shinta, kula ngunyar, tesusul somak tangak bejalan. Kula nopok bawu dan nogur enya : “Wahai Dewi Shinta…” Eh, cup! Cup! Salah. Ulang. Kula nopok bawu dan nogur enya: “ Adekkk…”

Enya kerayak upa urank konak kocak. Sayang ah mesik mawak kamera. Entik ada, poto kih ennn… Dah nyak aplot ke pesbuk. Borik judul: “Baka Umankh kerayak jojak.” Hehe…paday bah, nok? Rami maca komen gala urank.

Tapi, entik pun ada mawak kamera, nay gak sompat moto ah?! Asa gaok yang upa aik engkujuh tontu molah lupak urusan poto-memoto. Sikuk gak kula, pemodo sopay di angkut? Pulang ke soal kerayak jojak tih. Begitu muka kerayak nyak belubah ilang, bebalik ke muka asal nang cantek molek upa lungkonk kayu tegolek-golek, kula lansong nanyak: “Adek dari nay? Pogi duak sopay? Semalam tih bepolah apay?” (dah upa lagu gaok ben, jom?)

Urank-urank ngeronong kamik. Ada yang senyum bahagia, gosak sidak tereti koti asa anak manusia dilanda asmara menggelora. Ada yang merati upa nak nolanth kamik mantak-mantak, dah nyak pogi besungut-sungut. Angar ah dalam ati ah becutak: “Tuk bah antonk rami…bukan dant kelotok antonk buronk dara bepantok.” Ada gak yang encilar, upa api melawur nyucul uma. Entah kotikah dalam ati urank model piak? Inang-inang: “Hati-hati bermain api! Tawu molah bigik mata ketunu!”
Baydewey. Muka mantan yang semula kerayak, berubah ke semula, tiba-tiba berubah agik mantaw kula dengan mata bocik. Rabbana…apai tuk?...Ngapai tawu jadi pituk?!...Apa yang terjadi saudara-saudara?!!...Bambang Pamungkas berhasil melewati barisan pertahanan…menuju kotak pinalti…Bambang Pamungkas melepaskan tendangan ke arah gawang….dannnn… “Ihhh…Abang nie syape, sih?”

Hay…hay…hay…rorak dunia. Salah peronong dan salah kedinga kah kula?
Ajom! Kula berani masti ah. Kula berani besumpah atas nama gala antu bangkik, antu laut, antu and the gank…yang ada di pucok-pucok kayu, di baner-baner temawank, di lubok-lubok, di ulak-ulak aik, di muara-muara sungai…bahwa mata kula ajom salah peronong. Saja tuk am enya. Urank dara yang digaok dilobu, yang molah mada nyaman makan mada nyaman tiduk…Tuk em enya…!!! Seratus persen! Cup. Jom cukup. Mada bejangkak persen! Totak rokonk entik kula ngemulak!

Tapi…ngapay enya tawu jadi pituk baka? Jadi rongkaw naujubilah. Ajom ingatkah enya duak kula yang malar mawak enya, begonceng pakai lerenk be-em-ek begoyap di Sangau? Mada tekonangkah enya dengan ngengoh napas kula, ngengkol lerenk yang malar lopas rantai ah nyak, mawak enya ke riam Bunut tih? Ke riam Laverna, riam Korak, riam Engkayas, Pancur aji, Sangau Permai, Guronkh Posok… atau besontay di Muara Kantuk, ngelalu Geretak Gantonk, encogok samel nyimpar seluang di pantai aik mess pemda, belimur bedodas di kerosik timul pas aik surut… Saja dah ranap kah dirik kula di empuronk palak enya? Sampai ati sampai di jantonk…

It’s ok, girl. Maybe I’m a looser. Koti gik maham ah entik dah pituk baka? Koti gik ngatuh ah urank dah mada ngingat kita? Koti gik nak ngangkoh urang yang duak kita dah mesik perasa?
Kula mada tawu ngapay ngaway pas enya madah: “Maaflah Bang, ye. Saye ndak kenal Abang. Mungken Abang salah liat orang. Maaf, ye…”

Upa jeloma konak pangkar, lalu berubah menjadi pontok, kula tingal melantok ngeliat enya pogi telenggak-lenggok. Maap…maap…maap…nunguk belebar jak kolak baruk bemaap-maap.
Empat…limak…enam langkah ngagak tangak bejalan, tegedak-gedak upa bebek pulank ke roban. Dengan perasa rorak rongka, kula saja bebonar merati pejalan enya. Sopay gak entawu ah…mada kalak agik nomu ah kolak-kolak. Pas tangan enya mugut sisi tangak bejalan, tiba-tiba enya ngeleng ke kula. Ennnn…kaulahhh...bayah nak purak-purak mada kenal. Sopay bak em ji lelaki yang pertama kali madah cinta duak ikau? Tuk deh, lelaki yang baruk jak em ikau polah malu di adap urank rami. Masih ingat jom ikau?

Tetawuuu…tejadi hal yang mada tesangka…upa buwai pisang robah sekali panconk, tubuh enya sengirink, beputar sikik dan jatuk tedudok. Enya mangkas ngis. Urangk-urank pamar bokar. Kula? Tegomam. Bukan tegomam sembarang tegomam. Tuk kula tongah tegomam gembira ria. Mau tau ngapay? Gosak enya, pas jatuk telincer nyak, mangkas: “HAKAIHHH…!”
Huahaha…! Apay ji enya tadik tih? Te-iye iye. Te-iye iye. Annn…pas jatuh, keluar aseli ah, jantuh Sangau! Huahaha…! Huahaha…! Huahaha…! Huk…hukk…hukkk…togal….hukkk…togal…encarik aik mati doluk.
Gleghhh…emhhhh….

Jadi, piak am sanak menyadik. Angar ah sanak menyadik empuk gesah serupa pi jom sama, yang molah ngerusink keruntok. Ngapay bak am sidak nyak supan bejantuh Sangau? Padahal…annn, tuk yang kula maksud dengan piluk campur bahagia tadik tih. Piluk dengan gela kelaku urank-urank yang lupak temunik ah di kubur di bawah kayuk jorink. Tapi ada perasa bahagia, pas betomu dengan urank-urank yang ajom lupa tanah aik. Urank-urank tuk, yang aseli belumut betogar tingal antonk jauh kamat jawa Malaka nun, pas betomu kita, sidak ah yang doluk nemula bejantuh Sangau. Saluttt…topok tangannnn….pok…pokk..pokkk… pok…pokk..pokkk…

Annn…dah sampai nay pejantuh tuk? Togal, encilik ke atas doluk…togal…agik encilik tuk…nay tih, nok? Togal…oh, nyak deh upa. Jadi, sanak menyadik tadi tih upa ah nang numur tiga. Tuk kita teros ke numur empat.

Keempat. Selamak tuk, kita upa penonton bol di sisi lapangan. Yang main bol urank laink, padahal lapangan bol nyak empuk kita. Kita te-ceh-ceh pas bol ajom tau gol-gol. Kita nyumpah nyeranah pas ngeliat ada yang main ngakal. Pi, sampai nyak jak em penawu kita. Penawu kik lain ah, ngamik bol entik aot. Dalam keadaan sebonar ah, tiap kamponk yang empuk lapangan bol, jelas ada kelab kenirik. Bol, kay umpama keadaan kita di Sangau. Ada urank-urank yang bejual gala tanah aik, kita te-ceh ceh. Gala pengidup mada beginsik dari marik, kita nyumpah nyeranah. Kita empuk gotah, kita empuk sawet, pi urank yang nontu roga. Gela menyadik ditangkap dipenjara gosak nobank kayu, molah parik, di padah merusak alam, didakwa melanggar undang-undang. Tapi sebalik ah, ada jom urank-urank nang molah gala menyadik kita upa piak miker, koti cara ngangkoh encarik pengidup laink? Mada. Sidak miker periok kenirik ah. Tawu ah cuma encarik penyaman burik

Ahay…entik ditotay sutik-sutik, mada cukup masa kay nyutak ah. Bonar jom sanak menyadik? Pun ajom maksud kula ngemeda urank Sangau duak urank penatank. Mada sikik-sikik urank penatank yang merasa lobih empuk Sangau dari urank yang ngakuk dirik ah urank Sangau. Sidak saja bebonar miker dan bekerja ngemangun Sangau. Jadi, yang kula maksud dengan nyual tanah aik dsb tadik tih, bukan tetuju ke urank. Pi ke tebeat. Ke perangai. Pun bukan mesik urank Sangau yang nyual gela tanah pusaka Inik Atok ah demi nak copat kaya, nyekay menyadik kenirik, nyikuk gala kaum, nijak gala keturun…nyak em, tih, sanak menyadik. Ajom ke urank. Tapi tebeat.

Selain nyak sanak menyadik, kita bisa amik umpama lain. Parabola. Selamak tuk, kita naroh ah di atap, tenguak-nguak ke langit, nantai gala data gala bereta dari entah-entah nay negeri. Tengangak-ngangak kita merati Rambo yang kenirik mampu ngelawan urank rami. Bonar mada? Saja…negeri Tam Obama nyak saja panay ngemulak kita. Piak gak dengan nonton sinetron, sampai telilih lintak aik mata. Pun ada laki bini bekeranyai nonton bereta perceraian Dani duak Maia. Laki mela Dani, bini mela maia…ujong-ujong ah becokang. Sampai ati, nok? Kita pojam encolak ngeronong artis boliwud menari cenahe cenahe. Kita telege-lege mantau urank barat tau molah robot upa jeloma. Kita manas mantaw bereta cocak begocoh dengan buayak. Kita ngolu empaday Susno Duadji.

Bangat gik contoh lain. Tapi inti ah, tuk em saat ah, ketika teknologi dah molas batas negara jadi samar, masa di nay budaya-budaya saling betiguk, entik sependa tih parabola kita nyak cuma kay nantay, ngapay kita mada tegorak nguna parabola nyak kay ngirum bereta dirik ke onay-onay? Harus setimang entik idup maju. Mada tau te-awuk-awuk jak em ninga pengomong urank. Paling mada kita morik pendapat. Piak gak dengan teknologi informasi. Ajom awas kita nguna ah…sakik kenirik. Tantay ke tantay…melumpik! Lamak-lamak kita tawu bereta urank di tanah seborank. Pi bereta rumah sepiak, kita mada entawu. Lamak-lamak, kita tetunak berak dengan gaya idup urank. Mulai dari pesent baju sampai ramut nang konak kosink sonah. Lamak-lamak anak ucuk icit kita kolak mada entawu dirik ah nyak sebonar ah sopay. Mau kita upa piak?

Jadi, piak em sanak menyadik. Kula yang “umur masih seumur jagonk, darah masih setampok pinang” pituk, madesik harap belobih. Sik dengan kemaju alat teknologi, kita makin malar betukar salam, betukar paham. Koti ngemaju Sangau. Tontulah kita bekerja pol dengan penawu kita masing-masing. Kula, sekedar beduman piker, beduman kesah. Golak-golak gala menyadik yang entah kamat nay kah di peta bumi, meski jauh di rantau, sidak tetap ngerasa jadi urank Sangau. Semoga, gaok ah ke Tanah Kapuas terobati begitu maca kesah-kesah bebasa Sangau…

“Ennn…nay gesah Pak Aluy tih? Tang becutak jak em dari tadik tih?”
“Kolak lah doluk…ngonat luk togal…”

Bumi Batu Bertulis, 26.03.10
2:40 WIB

NS (Namah Sikit): Digosakkan koneksi internet saja ma unal ah…parah men-tag nama2 sanak menyadik. Mohon maap sebosar2ah. (ajom nunguk lebar). Minta rela gak madah ke sanak menyadik lain. Kay Admin grup Urank Sangau, sila dikopas.

10 comments:

 1. Waduh...memangnya sangau tu daerah mana, sih?

  ReplyDelete
 2. @Jamal : Sebuah Kabupaten di Kalimantan Barat mal, Sanggau adalah nama ibukotanya sekaligus nama kabupatennya

  ReplyDelete
 3. saja mantaph.. tuk aseli bahasa sangau kaw... bangga asa kula maca ah, ada gak blog nang bebahasa diri'... Lanjutkan bah, kita selalu ajom lupa dua' sangau... tanah kelaheran...
  Salam blogger Sangau!!

  ReplyDelete
 4. @Fansmania : Terimakasih boss, dah mauk ngoment dan morik semongat, inti ah dari jolu nang ditotay pemanyank-manyak ah di atas adalah, inang supan ke budaya dirik kenirik, tuk teknologi dah maju, dari bawah temawang durian, dari tongah uma tongah bawah, dari tongah kebon gotah, kita dah tau tesamong dengan dunia luar, apai salah ah kita nampil gak. Upa parabola di atap rumah, kita malar nerimak sira dari luar, aha... tuk begiler kita nyiar keluar.

  Sebonar ah supan kuh kau menyadik, blog aku tuk benama blog nebiak sangau. tapi sutik pun madasik ngesah soal sangau, supan asa ah...

  ReplyDelete
 5. kula dah 3 taun di jakarta ajom gak tau beubah bahasa ah..
  masih sompat pakai bahasa sanggau kei urang jakarta..
  pai dirik ah sidak ah ngolu :ngakak

  ReplyDelete
 6. Assalamualaikom, menyadik kula tuk urank entikong....nak madah bahasa entikong dgn sangau agak lain sikit upa ahk

  ReplyDelete
 7. Assalamualaikom...

  Kula urang bonti, sama basa dua sangau, serumpun piak am dua basa sangau, apak urang bonti uma' urang. Nti' bonti dua sosok saja beda basa a...

  Nti' basa sangau dua basa entikong sama am bah, mesi' beda kosa kata, yg beda cuma logat a ja' bo.

  ReplyDelete
 8. Assallamualaikum menyadik kula syamsi bloger perbatsan tuk, makasih sepina ah menyadik menyadik udah mau nulis blog yang isi posan ah pakai bahasa daerah kita sangau, salah satu bahasa ja menyadik, pokok kula bangga lah menyadik, klau bisa semua ah pakai bahasa sangau menyadik, kupas masalah sangau gak ah meyadik, kalau sompat menyadik tau gak menyadik ngerong blog kula di bloggerperbatasan.blogspot.co.id, kita urang sangau menyadik, minta rela gak menyadik morik saran kai blog kula bah..

  ReplyDelete

Makasih udah mampir dan kasih komentar ....